سنسور ABS چرخ جلو راست هایما Haima S5

سنسور ABS چرخ جلو راست هایما Haima S5

سنسور ABS چرخ جلو راست هایما Haima S5