واشر سر سیلندر (واشر فلزی) هایما Haima S5

واشر سر سیلندر (واشر فلزی) هایما Haima S5

واشر سر سیلندر (واشر فلزی) هایما Haima S5