سنسور ABS چرخ جلو راست هایما Haima S7

سنسور ABS چرخ جلو راست هایما Haima S7

سنسور ABS چرخ جلو راست هایما Haima S7