شلنگ ورودی رادیاتور به گیربکس هایما Haima S7

شلنگ ورودی رادیاتور به گیربکس هایما Haima S7

شلنگ ورودی رادیاتور به گیربکس هایما Haima S7